Υπηρεσίες Backup & Αντίγραφα Ασφαλείας

Backup

Η αποθήκευση των δεδομένων σας, σε επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους, είναι μία από τις πιο σοβαρές και απαιτητικές εργασίες που πρέπει να παρακολουθείτε στην επιχείρησή σας, έτσι ώστε να υπάρχει διασφάλιση επαναφοράς μετά από διαγραφή ή καταστροφή τους. H CTS Computers έχει λύσεις για ασφαλή και γρήγορη επαναφορά, όχι μόνο των δεδομένων σας, αλλά και του κεντρικού σας Η/Υ σε περίπτωση που χαλάσει το λειτουργικό του σύστημα (windows) ή ο σκληρός δίσκος.

 


Σε μεμονωμένο Η/Υ:
Η ασφάλεια από διαγραφή ή καταστροφή των δεδομένων σε μεμονωμένο Η/Υ, παρότι είναι η πιο εύκολη εργασία, χρειάζεται ειδικό πρόγραμμα και κατάλληλα εξωτερικά περιφερειακά. Έχουμε προτεινόμενη λύση και ο χρήστης εκπαιδεύεται από τον τεχνικό μας για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθεί όσο συχνά κρίνει ο ίδιος.

Σε Η/Υ κάτω από δίκτυο:
Σε Η/Υ κάτω από δίκτυο η ασφάλεια από διαγραφή ή καταστροφή των δεδομένων, παρ΄ ότι είναι πιο σύνθετη εργασία, χρειάζεται και εδώ ειδικό πρόγραμμα και κατάλληλα εξωτερικά περιφερειακά ή τη χρήση κάποιου δικτυακού αποθηκευτικού μέσου. Ο χρήστης που παρακολουθεί όλο το δίκτυο και έχει δικαιώματα 'administrator' εκπαιδεύεται από τον τεχνικό μας για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθεί, όσο συχνά κρίνει ο ίδιος, μαζί με τον κάθε μεμονωμένο δικτυακό χρήστη.

Σε απλό κεντρικό Η/Υ (server):
Σε κεντρικό Η/Υ η ασφάλεια από διαγραφή ή καταστροφή των δεδομένων, παρ' ότι είναι σύνθετη εργασία, χρειάζεται και εδώ ειδικό πρόγραμμα για την καθολική παραγωγή αντιγράφου όλου του δίσκου του λειτουργικού συστήματος σε κατάλληλα εξωτερικά περιφερειακά ή σε κάποιο δικτυακό αποθηκευτικό μέσο και κατάλληλα εσωτερικά αποθηκευτικά μέσα με δυνατότητες εισαγωγής - εξαγωγής των συσκευών εν ώρα λειτουργίας (hot swap).
Ο χρήστης που παρακολουθεί όλο το δίκτυο και έχει δικαιώματα 'administrator' εκπαιδεύεται από τον τεχνικό μας για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθεί όσο συχνά κρίνει ο ίδιος.

Σε κεντρικό Η/Υ (server under domain):
Ισχύει ότι και σε απλό κεντρικό Η/Υ (server). Εδώ έχουμε και τη δυνατότητα του τι επιτρέπεται να αντιγράψει ή να διαγράψει, ο κάθε δικτυακός χρήστης και σε ποιο αποθηκευτικό μέσον, usb memory stick, external hard disks. Έτσι έχουμε πλήρη έλεγχο για την ασφάλεια και την αντιγραφή των αρχείων μας από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.