Συντηρήσεις και επισκευές ταμειακών και φορολογικών μηχανισμών

1

DPS

S-700, S-800, S-710, OPEN CASH, FB-50U, NEON, S-2000, S-2000/PC, S-2000/ΕΣΤΙΑΤ, ECR-38, S-1000/Α.Δ, PALM, ΦΟΡΗΤΗ FB 40, S-2020 Α/Δ, S-2020 R Α/Δ, FB-50U, FB-50PLUS


2

FISCAL BOX

DM-100, DM100, DM1000, SPS4000


3

CITIZEN DATECS

SBOX, SBOX II


4

CASIO

FP500, FP600, FP700, PROLINE


H CTS Computer αναλαμβάνει την συντήρηση και επισκευή στα αναγραφόμενα μοντέλα ταμειακών μηχανών και φορολογικών μηχανισμών