Υπηρεσίες Internet

Hosting

Φιλοξενία της ιστοσελίδας σας.

Company Email

Σας παρέχουμε όσους λογαριασμούς αλληλογραφίας επιθυμείτε που τους φιλοξενούμε και υποστηρίζουμε. 

Host Name & Company Site

Δέσμευση στο DOMAIN του ονόματος που επιθυμείτε για το site σας (αρκεί να είναι διαθέσιμο), & κατασκευή των ιστοσελίδων σας για την προβολή σας.

Url Blocking

Μπλοκάρισμα - απαγόρευση γνωστών ανεπιθύμητων site για όλους ή και για μεμονωμένους χρήστες του δικτύου σας.

VPN

Ασφαλή επικοινωνία του κεντρικού σας Η/Υ με όλους τους απομακρυσμένους χρήστες στους οποίους θέλετε να δώσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Η επικοινωνία μπορεί να "στηθεί" είτε με χρήση εξοπλισμού είτε με χρήση λογισμικού. 

Remote Desktop

Ασφαλή χρήση των αρχείων και των προγραμμάτων σας από απομακρυσμένους χρήστες.